19 Lipiec imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
*** POLECAMY ***
Sukces a praca


Autor : Witold Wójtowicz

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRET


POMOCE EDUKACYJNE
Zabawy fundamentalne I
Colin Rose, Gordon Dryden

Opis:
Zabawy fundaMentalne 1 to zestaw, który pokazuje rodzicom, jak spędzić czas ze swoim dzieckiem w sposób radosny i efektywny i jak stworzyć mu inspirujące środowisko, już od chwili narodzin.
Jest zbiorem kilkudziesięciu zabaw, które wyostrzają i rozwijają wszystkie zmysły - dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu - ponieważ wszystko, czego się uczymy, uczymy się poprzez nasze zmysły.
Zabawy fundaMentalne angażują dziecko w samodzielne wykonywanie czynności, a następnie koncentrują się na przygotowaniu do nauki czytania, pisania i liczenia.

Zestaw zawiera:
Podręcznik dla rodziców
Karty z zabawami - 95 scenariuszy
Karty do stymulacji wzroku
Karty do nauki czytania - na płycie CD-ROM do wydruku
---------------------------------------------------------------- Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 7 lat.Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Część pierwsza, dla rodziców dzieci od 0 do 2. roku życia, koncentruje się na wszechstronnym rozwoju wszystkich zmysłów dziecka. Program zawiera kilkadziesiąt scenariuszy z zabawami tak, aby wspólny czas spędzony z dzieckiem był jak najlepiej wykorzystany.

Druga część programu to doskonała pomoc edukacyjna przeznaczona dla rodziców i wychowawców dzieci w wieku 2-6,7 lat. Jest to pierwszy w Polsce program, który zawiera setki praktycznych zabaw dla dzieci opartych na koncepcji inteligencji wielorakich (koncepcja 8 inteligencji) H.Gardnera z Harvard University.

Celem programu jest szczęście dziecka. Można to osiągnąć poprzez harmonijny rozwój dziecka, pdczas którego kładzie się nacisk na jego wszechstronny rozwój, a nie skierowany na przyspieszenie rozwoju tylko ppewnych umiejętności np.: pisanie, czytanie czy liczenie. Poprzez stosowanie programu będziemy również w stanie zdiagnozować mocne i słabe strony dziecka, co stanowi doskonałe narzędzie pmocy dla rodziców.

Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np.
8 inteligencji -
Polisensoryczność oddziaływań
Sherborne
Wygotsky
Knill
Doman
MDS – M.Bogdanowicz
M.Montessori
S.I.
Kinezjologia edukacyjna
Wczesny rozwój dziecka przedstawiamy w postaci szeregu bloków. Należy je układać w określonych miejscach, krok po kroku, a w rezultacie zbudujemy szczęście dziecka. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparty jest cały program Zabaw fundaMentalnych. Kamienie-fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.

Pierwsza część programu pomaga postawić na właściwym miejscu bloki z dwóch pierwszych poziomów piramidy. Zagadnieniami z wyższych poziomów zajmuje się część druga Zabaw.

Cena 39,90 zł
Zabawy fundamentalne II
Colin Rose, Gordon Dryden

Opis:
Druga część programu przeznaczona dla rodziców dzieci od 2 do 6 lat. Pakiet zawiera:
podręcznik dla rodziców
karty z zabawami
karty do nauki czytania
karty do nauki liczenia
przykładowe szablony do nauki pisania na płycie CD

Zestaw spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka. Stanowi połączenie wielu metod dydaktycznych, m.in. G. Domana, M. Montessori i koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera, dzięki którym ułatwia rozwój również dzieci niepełnosprawnych. Inspiruje rodziców do pracy z dzieckiem. Poprzez wielozmysłowe oddziaływanie sprawia, że dziecko rozwija się harmonijnie i opanowuje pisanie, czytanie, liczenie. Rozwija taże kreatywność maluchów, ich logiczne myślenie, buduje poczucie własnej wartości. Uczy poszanowania zasad, umiejętności koncentracji, ułatwia rozwój zdolności muzycznych.

Podręcznik
Szczegółowo opisano w nim procesu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka od 2 do 6 lat. Zaprezentowano metody stymulowania jego rozwoju. Spis treści:
Wszechstronne dziecko
Zasady wykonywania ćwiczeń
Inteligencja językowa
Inteligencja logiczno-matematyczna
Inteligencja ruchowa
Nauka i przyroda
Pamięć i koncentracja
Myślenie i twórczość
Budowanie poczucia własnej wartości
Określanie wartości
Muzyka
Potrzeba miłości
Zasady prawidłowego odżywiania
Kim dziecko może się stać?
289 kart z zabawami
Są on najważniejszym elementem programu. Na każdej karcie dodatkowo znajduje się informacja, jak dana zabawa pomaga dziecku w uczeniu się oraz propozycje urozmaiceń danych ćwiczeń. Karty zawierają również schematyczne rysunki, które ułatwiają zrozumienie i przeprowadzenie zabawy.

Karty do nauki czytania Duże karty z rzeczownikami (24), czasownikami (24) i przymiotnikami (24) opisującymi przedmioty, które dziecko widzi, może dotknąć i połączyć ich naukę z aktywnością ruchową.

Karty do nauki liczenia Patyczki do liczenia wzorowane na patyczkach stosowanych w metodzie Montessori - pokazują dziecku, dlaczego 2+4=6.

Szablony do nauki pisania (do wydrukowania z płyty CD) 9 szablonów do nauki pisania. Kształty na szablonach są elementami składowymi wszystkich liter alfabetu, zatem opanowanie przez dziecko umiejętności kreślenia tych kształtów prowadzi bezpośrednio do zdobycia umiejętności pisania liter, a następnie wyrazów.

Cena 79,90 zł
Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych
pod red. Stanisławy Michilewicz

Numer katalogowy: 6473
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2005
ISBN: 83-7308-479-7
Format: B5, Stron: 124
Okładka: miękka
Opis: Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Petö, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon Depart, hipoterapię, muzykoterapię oraz podejmuje problematykę osób z wadą słuchu. W książce opisane zostało także zagadnienie społecznego problemu, jakim jest zjawisko spożycia alkoholu przez młodzież. Autorzy artykułów swoje założenia i pomysły wywodzą z podstaw teoretycznych. Można to uznać za walor pracy dający szansę szerszego spojrzenia na problem niepełnosprawności. Adresatami publikacji mogą być psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pracujący z dziećmi, rodzice oraz kadra naukowa i studenci kierunków pedagogicznych.

Cena 14,80 zł
Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019