30 Maj imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
*** POLECAMY ***
Jak stworzyć skuteczną stronę www?


Autor : Aleksander Czech

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRET


NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Niepełnosprawność - definicje, podział na grupy Termin "niepełnosprawność" może być wielorako rozumiany, a grupa osób niepełnosprawnych obejmuje osoby o różnych zaburzeniach i stopniu upośledzenia czynności biopsychospołecznych.

W odniesieniu do omawianego zagadnienia można przyjąć trzy typy definicji niepełnosprawności: ogólne - tutaj należy umieścić definicję stosowaną w krajach Unii Europejskiej, która określa osobę niepełnosprawną jako osobę, "która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest w stanie wykonywać czynności, które osoba w tym wieku zazwyczaj jest zdolna wykonywać." ( A. Firkowska-Mazurkiewicz, 2000) sporządzane dla określonych celów - np. dla celów rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia. Według tej definicji za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, która z powodu urazu, choroby lub wad wrodzonych ma istotne trudności w uzyskaniu i utrzymaniu lub podjęciu pracy na własny rachunek, która niezależnie od urazu, choroby czy wady wrodzonej, odpowiadałaby jej wiekowi, doświadczeniu i kwalifikacjom. szczegółowe - odnoszące się do różnych typów niepełnosprawności.
Przyjmując jako kryterium rodzaj niepełnosprawności, wyróżnia się:
- osoby z uszkodzeniami sensorycznymi, do których należą osoby niewidome i słabo widzące oraz głuche i słabo słyszące,
- osoby z niesprawnością motoryczną, czyli osoby z uszkodzeniem narządu ruchu oraz osoby z przewlekłymi chorobami,
- osoby z niepełnosprawnością psychiczną, w tej grupie znajdują się osoby umysłowo upośledzone, osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania oraz osoby cierpiące na epilepsję,
- osoby z niepełnosprawnością złożoną (sprzężoną) - dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością,
- osoby z zaburzeniami komunikacji językowej,
- osoby z zaburzeniami emocjonalnymi,
- osoby z autyzmem dziecięcym i pokrewnymi schorzeniami - np. schizofrenią dziecięcą, zespołami: hospitalizacyjnym, deprawacyjnym, strachu, itp.,
- osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - w tej grupie znajdują się osoby, które nie potrafią - w czasie przewidzianym przez program nauczania- przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności lub postępy w nauce dokonują się kosztem wysiłku i nakładu pracy niewspółmiernych do uzyskiwanych efektów,
- osoby z niepełnosprawnością społeczną - np. zagrożone patologią rodzinną lub środowiskową, itp.( Firkowska-Mazurkiewicz A., 2000)
- osoby z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi - to te osoby, które cierpią na chorobę nieuleczalną albo nawracającą lub postępującą, trwającą jeden rok lub więcej.

Niezależnie od typów definicji czy klasyfikacji niepełnosprawności należy pamiętać przede wszystkim o jednym, że sama wada nie tworzy osobowości człowieka, a głębokość wady nie określa jego możliwości. Dzieci niepełnosprawne różnią się między sobą tak bardzo, jak wszystkie inne dzieci. Są wśród nich pedanci i bałaganiarze, są dzieci powolne i bardzo szybkie, jedne lubią rywalizację, inne unikają porównań, są dzieci wesołe, gadatliwe, ale są też "urodzone milczki", są dzieci pracowite i leniwe, są pogodne i złośliwe. Łączy je jedno - potrzeba zrozumienia i akceptacji, wspólna wszystkim ludziom.

Odpowiem na każdy list przesłany z mojego formularza

Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019